Çatı Uygulamaları

ÇATI NEDİR?

Binaların üst kapağını oluşturan,

binaları yağmurdan ve çeşitli tabiat etkilerinden

(rüzgâr, soğuk, sıcak)

koruyan çatılar, taşıyıcı bölüm ve çatı kaplaması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Çatıların taşıyıcı bölümleri ahşap, çelik, çelik beton olarak sınıflanır.

                  Çatının taşıyıcı bölümünün yük hesaplarında çatının eğimi,

çatı yüzeyinin cinsi ve ağırlığı rüzgâr ve kar yükü gibi etkiler dikkate alınmalıdır.

Bulunduğunuz çatı altında, çok uzun yıllar problemsiz yaşamak istiyorsanız,

çatının hem taşıyıcı bölümlerinin inşasında çatı hesaplarının

iyi yapılması malzemesinin kaliteli ve doğru seçilmesi

hem de çatı örtüsünün

kaliteli ve doğru seçilip, su ve ısı izolasyonu vazifesi görecek

bütün işçilik detaylarının yerine getirilerek inşa edilmesi gerekir.

                  Çatı yapımında, en çok ahşap kullanılmaktadır.

Ancak büyük açıklıklı iş yeri, garaj, fabrika vb. yapılarda,

dayanımlarının yüksek olması nedeniyle betonarme ya da çelik çatılar tercih edilir.

                 Çatı sistemleri, söz konusu işlevi yerine getirmesi için,

birbirini tamamlayan çeşitli alt sistemlerin belirli bir düzende bir araya gelmesinden oluşur.

Bunlar sırasıyla,

taşıyıcı sistem,

buhar kesici,

ısı yalıtım,

su yalıtım,

havalandırma katmanları ve çatı kaplama sistemidir.

İsteğe bağlı olarak bu sistemin içine ses yalıtım sistemi de eklenebilir.

Taşıyıcı katman yerine göre mertek, lata, tahta,

 

OSB

 kontrplak veya metal çatılarda olduğu gibi trapez formlu panellerden oluşabilir.

                 Çatıların kar ve rüzgâr yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri, yağmur ve kar sularını da bina

içerisine almadan, en çabuk ve düzenli biçimde

yağmur oluk ve borularına akıtarak, binadan uzaklaştırmaları gerekir.

Ayrıca çatılara uygun eğim, şekil ve boyut verilerek, estetik görünümleri de sağlanmalıdır.

                Çatılarında sorunsuzluk isteyenler için

baca dibi, mail dere ve mahya altları gibi detay alanların çözümleri de büyük önem kazanmaktadır.

                 Meyil dere yatağında kullanılacak parçalar yağmur suyunun

sağlıklı olarak tahliye edilmesine olanak sağlamalı,

KİREMİT

ile uyumlu rengiyle de çatıya estetik katmalıdır.

                 Mahya altı örtüsü çatı havalandırmasını kesintiye uğratmamalı ve içerideki havanın dışarıya

tahliye edilmesine olanak sağlamalıdır.

                 Baca diplerinde kullanılacak su yalıtım ürünleri kiremit yüzeyinin şeklini rahatlıkla almalı,

olası su sızdırma problemini engellemelidir.

Bir çatı binanın görünümünü güzelleştirmek suretiyle estetik duygumuzu da tatmin eder.

Çatı örtüleri seçilirken binanın mimarı durumu

iklim şartları ve temin imkânları göz önünde tutulur.

Örtü malzemesinin rengi civar binalarınkine uygun olması gerekir.

                 Çatı örtü malzemesinin şu özelliklere sahip olması gerekir:


             • Su geçirmemeli,


                   • Hava tesirlerine dayanıklı olmalı,


        • Hafif olmalı,


            • Ateşe, yangına dayanıklı,


              • Uzun ömürlü olmalıdır.

 

                 Modern toplumlarda, insanların çok büyük bir kısmı

toplu konutlarda yaşamlarını sürdürmektedir.

Bundan dolayı aynı çatı altında yaşamanın gerektirdiği,

binanın problemlerine ortak olma kuralı vardır.

Daireniz çatı altında olmayıp, herhangi bir bağımsız katta olabilir.

                 Fakat bu sizi çatıdaki problemlerin giderilmesi için doğacak

masraflara ortak olmaktan uzak tutmaz.

Dolayısı ile binanın her detayının,

kusursuz inşa edilmesi bina sakinlerinin huzuru içinde önemlidir

 

     

 

 

 

 

          

         KAÇ  ÇEŞİT  ÇATI  VARDIR  

 Çatı Çeşitleri
 

1- Sundurma Çatı 
 

2- Beşik Çatı 
 

3- Kırma Çatı


 4- Mansard Çatı


 5- Kule Çatı


 6- Fenerli Çatı

7-Set  Çatı

8- Kombine (Karma  ) Çatı

9-Kelebek  Çatı

10-Kanatlı Çatı

11- Silindir Çatı


 1. Sundurma Çatı :

Tek yüzeyli çatı da denilen sundurma çatının yapımı kolaydır ve maliyeti azdır.
 

Çamaşırlık, garaj, kömürlük, bahçıvan odası gibi açıklığı az olan yerlerde uygulanırlar.

Müstakil binalarda, ayrık olarak uygulandığı gibi başka bir binanın duvarına dayalı şekilde de yapılabilmektedir.

 

2. Beşik Çatı:

(Çift Yüzeyli Çatı Çift yüzeyli çatı da denilen beşik


çatının akıntısı, iki yönlüdür. İki yüzey birbirini mahya ile bağlamıştır.

Binanın ön ve arka  duvarının oluşturduğu üçgen yüzey kalkan duvarlarıyla kapatılır.

Çatı eğiminin fazla alınması durumunda, çatı arasından da yararlanma imkanı doğar.

Genellikle dikdörtgen planlı is yeri, ahir, garaj vb. yerlerde uygulanır.

3. Kırma Çatı :

Kırma çatıya çok yüzeyli çatı da denilmektedir.

Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm
saçaklar, yatay ve genellikle ayni düzlem üzerindedir.

Yüzeyler, birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanır..

4. Mansard Çatı :

Bu çatılar, beşik ya da kırma bir çatıda her bir çatı yüzeyinin iki ayrı eğimde uygulanması söz konusudur.

Amaç, daha yüksek ve ferahçatı iç hacmi oluşturarak, çatı arasının konut, depo gibi

kullanılabilmesini sağlamaktır.

 5. Kule Çatı :

Genellikle kare ya da daire şekilli ve küçük boyutlu plan üzerine uygulanır.
*

Dört taraflı olan çatı yüzeyleri tepede,bir noktada birleşir.

 6. Fenerli Çatı :

Beşik ve sundurma çatıların birlikte uygulanmasıyla oluşturulur.
 

7. Set Çatı :

Beşik çatıların, yan yana dizilmeleriyle oluşur.

Ancak yüzeyler, daha çok ışık alabilmek için, birbirleriyle 90° lik açı yapar.

Güneş ışığının en çok etkilediği yüzeylere geniş pencereler konur
 
8-Kombine (Birleşik) Çatı :

Sundurma çatı yüzeylerinin kademeli olarak uygulanmasıyla oluşturulur.

*Kombine çatılar genellikle fabrika, iş yeri, ahır vb.

Yerlerde çatıyı fazla yükseltmemek ve daha çok güneş ışığı alabilmek amacıyla

uygulanır.

 9. Kanatlı Çatı :

Bu tür çatılar daha ziyade atölye, fabrika gibi kat yüksekliği fazla olan yerlerde uygulanır.

Sık olmasa da konut binalarında uygulamaları görülmektedir.

Çatının özelliği, çatı iç mekanının iki ayrı zıt yöne açılmasıdır.

 10. Kubbe Çatı :

Bu tür çatılar kare planlar üzerine inşa edilir.

İç mekanlarda ses dağılımını, akustiğisağlamak bakımından işlevseldir.

Günümüzde uygulamaları yaygındır.
 
11. Silindir (Tonoz) Çatı :

İç mekanlarda tavan yüksekliğini artırmak ve kirişsiz açıklıkları geçsek için uygulanır.

Genelde dikdörtgen

planlar üzerine uygulanır.

 

      Kiremit markaları

ve

    döşeme şekilleri

 

                            Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak

biçimde yapılmış,

kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha.

                           Kiremit antik çağlardan beri,

mimari yapılarda çatı kaplama elemanı olarak kullanılan pişmiş toprak levhalardır.

Ülkemizde ise Osmanlı döneminde 17.yy sonlarında

Ankara evlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Ana maddesinde kil olması ve kolay bulunması nedeniyle çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Ülkemizde Alaturka kiremitle başlayan pişmiş kil serüveni

Marsilya,

Valensiya,

Akdeniz,

Torino,

Venedik,

Alaturka,

Granada v.b. değişik ad ve tipleriyle çatılarımızda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

Kiremit Modelleri :

Marsilya Kiremit, Akdeniz Kiremit, Ciremitto Kiremit, Floransa Kiremit, Valensiya Kiremit, Venedik Kiremit, Alaturka Kiremit, İsoflat Kiremit

 

 

 

ÇİNKO

ALİMİNYUM

SAÇ

PLASTİK

OLUKLAR VE DÖŞEME ŞEKİLLERİ

 

GİZLİ  DERE  DETAYI

 

 

 

 

 

 

EKSİZ   OLUK

 

EKSİZ OLUK ÇEKME  MAKİNESİ

 

  

Çinko işleri başlı başına bir sanat olup incelik isteyen bir iştir.

Çinko oluklar çatının hacmine ve akıntı durumuna göre değerlendirlmelidir.

Çinko oluklar ın kelepçeleri enaz 3 mm kalınlıkta galvaniz olup fırın boya ile kaplı olması gerekmektedir.

Nikelaj kaplamadaolabilir

Kapçe aralıkları 35 cm olmalıdır.Oluk binme payları 5 cm olmalı lehimler (SICAK)lehim yapılmalıdır.

Kullanılacak çinko enaz 12 no olmalı.

Baca ve kalkan duvar kenar çinkoları;

Çinkolar çatıya iyi monte edilmelidir.binme payları enaz 5 cm olup 12 no çinko kullanılmalı

Kesimler çatının durumuna göre enaz 33 ile 40 cm şeklinde kesilmelidir.

 

 

PLASTİK  OLUK  ÇEŞİTLERİ

 

 

Pvc Oluk

 

BACA DİBİ DETAYI

Baca kenarı

ÇATI ÇIKIŞ KAPAK DETAYI

 

Çatı Çıkış Kapağı

 

YAN SAÇAK KAPLAMA DETAYI

 

Yan Sacak Detayı

 

 

ÇİNKO  OLUK  DETAYI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Çatı tamiratı

nasıl

  yapılır?

                     Mevcut kiremitlerin kal-dırılması, tırnakların temizlenmesi, kırık çürük kiremitlerin atılması ile bunların yerine aynı ebatta yenilerinin yerleştirilmesi, yerine yeni kiremitlerin ve mahya takviye edilmesi, var olan ahşabın kontrol edilmesi, Kiremitlerin altına birbiri üzerine binili olarak su yalıtım örtüsü döşenmesi. Çatı asma oluksa kelepçeleriyle birlikte değiştirilmesi, ek yerleri ve dönüş ile montajları tangit veya silikon ile yapıştırılması.

                     Çatı gizli dereyse, gizli derelerin ve baca kenarlarının polyester keçeli folyolu membran ile izole edilmesi. Tüm kiremitlerin alt sırası galvaniz telle bağlanarak düz bir şekilde döşenmesi, mahyaların kireçsiz harç ile doldurulması ve sulanmasıdır. Binayı görüntü ve izolasyon yönünden tamamlayan öge çatıdır. 

                      Bundan dolayı biz çatıya çok önem veriyoruz. Binanızın görüntüsüne ve izolasyona göre bir çatı kaplama materyalini sizinle beraber belirliyoruz. En ucuzundan en görkemlisine kadar tüm çatı kaplama çeşitleri bilgimiz ve tecrübemiz dahilinde. Beraber malzemeyi seçelim ve hemen işe başlayalım.

 

   Ahşap ve demir

doğrama

     çatı nasıl yapılır?

                      Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara çatı denilir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye, fabrika, hastane, okul ve buna benzer pek çok yapıda kullanılmaktadır.
                     Çatıların ana görevleri kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmek, yağmur ve kar suları yoluyla yapıya gelen suyu en kısa yoldan oluk, dere ve borulardan zemine vererek uzaklaştırmaktır. Eğimlerine göre çatılar 3 guruba ayrılırlar:
                      1.Düz çatılar (0-50 arasında eğimi olan çatılar)
                      2.Orta eğimli çatılar (5-400 arasında eğimli olanlar)
                      3.Dik çatılar (? 400 eğimli olanlar)
                      Çatılar, yapıların atmosfer tesirleri dediğimiz hava, yağmur, kar, dolu, sıcak ve soğuktan korunmaları için yapılırlar.      

                      Bu bakımdan yüzeyleri bu gibi atmosfer tesirlerine ve diğer dış tesirlere karşı koymak gayesi ile örtü malzemeleri ile kaplanır. Çatı örtüsü yağmur ve kar sularını içeriye geçirmeyerek dere ve oluklara nakleden yapı kısmıdır.

                      Ürünler temel olarak üzerinde yürünemeyen eğimli çatıların 2 katlı su yalıtım sisteminin en üst tabaka membranı olarak kullanılmakla birlikte tüm beton, metal ve ahşap çatı zeminlerinde ısı yalıtımı ve uygun bir alt tabaka membranı ile 2 kat su yalıtım sistemi olarak uygulanıyor ve aynı zamanda, parapetler, dereler, baca giriş çıkışları ve tüm çatı detayları için de kullanılıyor. Alt tabaka için ise Icopal’in Paradiene bitümlü su yalıtım membranları öneriliyo

 

 

DİĞER  ÇATI  KAPLAMA  MALZEMELERİ  

 

 

 POLİSTREN DOLGULU SANDVİÇ PANELLER
Atermit Isopanel, DIN standardına göre B1- Alev Yürütmez ve Ayrılmaz özelliği ile tüm dünyada en iyi ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak bilinen EPS (Expande Polistren) dolgu malzemesinden üretilmektedir. Atermit Isopanel, yapısı itibariyle yüksek ısı ve ses yalıtımı, hafiflik ve sağlamlık gibi özellikleri tek başına bünyesinde birleştirmektedir. 

 

 
 
 POLİÜRETAN DOLGULU SANDVİÇ PANELLER

Poliüretan izolasyonlu paneller, form verilmiş iki yüzey arasına poliol ve izosyanat adlı iki bileşenin enjekte edilip kimyasal reaksiyona girmeleri sonucu oluşan rijit poliüretan sert köpük dolgulu kompozit çatı ve cephe kaplamalarıdır. Poliüretan!ı panellerde kullanılan alt ve üst yüzey ürünün tipine göre boyalı galvaniz sac, alüminyum,  olabilmektedir.

 TAŞ YÜNÜ DOLGULU SANDVİÇ PANELLER
Yüksek yangın güvenliği istenilen yapılarda veya yanıcı, parlayıcı maddelerin depolandığı yerlerde tercih edilen Mineral Yün İzolasyonlu Paneller üretilmektedir. Metal dış kabuk ve dolgu olarak kullanılan Ayanmazlık sınıfı mineral yün (taşyünü veya camyünü) izolasyon tabakası sayesinde yangına dayanıklı kompozit bir sistem elde edilmiştir.
 BITULINE EXTRA MEMBRANLAR
  BITULINE EXTRA - Extra serisi membranlar Atactic Polypropylene(APP) katkılı modifiye bitümden üretilen plastomerik tip membranlardır. Arttırılmış donatı ağırlığıyla daha yüksek gerilmelere dayanabilen extra serisi Bituline'ler, çetin hava koşullarına sahip özel bölgelerde de çok iyi performans gösterirler.Özel bir tip olan EP 410 karayollarının su yalıtımında kullanılmak üzere donatılan "ağır" yük membranıdır.
 ALÜMİNYUM FOLYOLU KEÇELİ MEMBRAN
  BITULINE ALUMINYUM Aluminyum folyo kaplı membranlar, mineral kaplı tipler gibi son kat malzemesi olarak kullanılır. . Özel olarak talep edildiğinde elastomerik membran olarak Maxima serisi içinde de temin edilebilir.Kullanıldığı alanlar:Dere ve Baca Kenarları, Kubbe ve Tonozlu Çatılar, Prefabrik Yapılar
 ARDUVAZLI ( KUMLU ) MEMBRANLAR
BITULINE PRIMA - Prima serisi membranlar Atactic Polypropylene (APP) katkılı modifiye bitümden üretilen plastomerik tip membranlardır. Her türlü yapıda karşılaşılan su yalıtım sorunlarına cevap veren çok geniş bir spektruma sahip olan Prima serisi Bituline'ler, ılıman iklim kuşaklarının soğuk ve sıcak hava koşullarıyla iyi bir uyum gösterir. Ülkemizde en yaygın kullanılan membran tipidir.Kullanıldığı alanlar:Eğimli Çatılar, Gezilmeyen Teras ve Bahçe Çatılar, Dilatasyonlu Prefabrik Bina Çatıları, Kubbe ve Tonozlu Çatılar
 TOPRAK ALTI DIŞARIDAN YALITIM
Toprak altında kalan dış duvarlarda ,yüzey düzeltilir,bitüm tatbik edilerek su yalıtımı sağlanır ve üzerine aterboard standart levhaları yapıştırılır.Daha sonra baskı duvarı örülür, ve normal toprak dolgu yapılarak işlem tamamlanır.Yine binilerin tam oturtulmasına azami dikkat gösterilmelidir.Baskı duvar örülmesi ve toprak dolgu işlemi aynı anda yürütülüyorsa levhaları yapıştırmaya gerek yoktur.
 TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI
Betonarme döşeme üzerine eğim betonu uygulandıktan sonra su yalıtımı bitümü için bitümlü örtü malzemesi döşenmeli, daha sonra aterboard teras levhalar düz yüzeyi yere gelecek şekilde ve binileri tam oturtulmak suretiyle yerleştirilmelidir.Aterboard ların üzerine jeotekstil tipi örtü serilmelidir.Son olarak döşeme kaplamasında kullanılacak karo ve seramikler harç ile döşenmelidir.
 DIŞARDAN DUVAR YALITIMI
Dış duvar yüzeyi düzgün değil ise gevşek yüzeyler alınır ve tesviye edilir.Aterboard standart levhalar duvarın dış yüzeyine yapıştırma sıvası ile monte edilir ve m2 ye 6 adet plastik yalıtım dübeli kullanılarak desteklenir.Levhaların montajı esnasında binilerin tam oturmasına dikkat edilmelidir.Daha sonra aynı sıva filesi uygulanır ve filenin üzerine 2 kat sıva yapıldıktan sonra hazır sıva veya dış cephe boyası tatbik edilir.
 İÇERDEN YALITIM
Aterboard standart levhalar , duvarın iç yüzeyine aynen dış yüzeydeki gibi monte edilerek, binilerin birleştiği ek yerlerine şerit file çekmek suretiyle ince sıvaya hazır hale getirilir.Sıva yerine alçı plaka veya herhangi bir iç kaplama malzemesi kullanılacaksa şerit file çekmeye gerek yoktur.
 VINYL YALI BASKI DIŞ CEPHE KAPLAMA SİSTEMLERİ
1) Eşsiz bir estetik Siding hiç bir cephe kaplamasının ulaşamayacağı bir güzellik sunuyor.Birbirlerine tam anlamı ile uyumlu panel ve aksesuarları ile siding cephesini kapladığı binayı adeta yeniden yaratıyor
 VINYL DIŞ CEPHE KAPLAMASI
Neden Siding ? · Hiçbir şekilde kaba sıva, ince sıva ve boyaya gerek kalmadan direkt tuğlaya uygulanabilir. · Siding altı iç detaylarda kullanılan buhar dengeleyici sayesinde duvarınızda nem oluşmaz. · Rüzgara, şiddetli fırtınalara, darbelere dayanıklıdır.
 TRAPEZ SAC LEVHALAR
  Levha kalınlığı : 0.40 mm - 0.80 mm (min-max) Levha Uzunluğu: 12.000 mm Levha Faydalı alan geniş.:
 GALVANİZ OLUKLU SAC LEVHALAR
  Levha Kalınlığı :0.30 - 0.80 mm (min-max) Levha Uzunluğu : 12.000 mm 1000 mm için faydalı alan genişliği : 838 mm 1200mm için faydalı alan genişliği :990 mm
 GALVANİZLİ DÜZ LEVHA
  Levha Kalınlığı : 0.30 mm - 2.00 mm (min-max) Levha Genişliği : max.1.550 mm Levha Uzunluğu . 500 mm - 5.000 mm (min-max)
 ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÇATI TAŞIYICI SİSTEMLERİ
Çatı çelik karkas ve taşıyıcı sistemleri: çelik makaslar,aşıklar ,kolonlar,dikmeler,çelik profil sistemleri. Kullanılan yerler: Her türlü sanayi yapılarında ,hangar binalarında ,pazar yeri inşaatlarında,silolarda,depolarda,.v.s.uygulanır.
 PVC ÇATI KAPLAMA LEVHALARI
PVC LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ: -40 C İLE +120 C ISI DAYANIMI.TERMOSEL PLASTİK GRUBUNDA OLMASI NEDENİYLE ISI İLE ŞEKİL DEĞİŞTİRMEZ. - DÜŞÜK ISI VE SES İLETKENLİĞİ -YÜKSEK ISI VE KİMYASALLARA KARŞI DAYANIKLI OLMA VE ENDÜSTRİYEL ATIK GAZLARA KARŞI KORUNMA ÖZELLİĞİ. - GERİLİM VE YALITKANLIĞIN YÜKSEK OLMA ÖZELLİĞİ.
 ATERMİT LEVHA
İnorganik lifli çimentodan mamul "Yeni Nesil Atermit" ismini verdiğimiz ürünümüz, Atermit Oluklu Levhaların Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirme yapılmış halidir. Yeni Nesil Atermit, üretiminin hamur halinde olması ve sonradan sertleşmesi sayesinde her türlü forma
 ONDULİNE
  Onduline HR (High Resistance), su geçirimsizliğini sağlayan bitümle birlikte, levhanın organik elyaflı dokusuna emdirilen özel reçine sayesinde mekanik dayanıklılığı artırılmış bir yapıya sahiptir. Geliştirilen yeni oluk profili ile eğilme direnci daha da yüksektir. Reçine ile birlikte renkler de Onduline HR'in bünyesine emdirilir.
 Isoline
Isoline, ülkemizde TS 562 standardında üretilen tüm Marsilya tipi kiremitler, Isoval kiremitleri gibi bir kısım Portekiz tipi kiremitler ile uyumludur. Isoline'in eğrilikleri absorbe edebilen esnek yapısı, kiremitlerin alt yapıya daha sağlam basarak daha uzun ömürlü olmalarına imkan verir.Kiremitler, Isoline'in özel profillerine takılarak döşenir. Bu şekilde bir yandan kiremitlerin kayması engellenirken, diğer yandan döşeme sırasında ip çekme gereği ortadan kalkar. Kolay ve hızlı işçilikle estetik bir görünüm elde edilir.
 CTP GENİŞ OLUKLU AYDINLATMA LEVHALARI
arbelere, kimyasallara ve atmosferik koşullara dayanıklı, esnek ve CTP esaslı düz yapı malzemesidir. Kullanıldığı Alanlar: Çatı ve Cephe Kaplamaları, Fabrika, Park, Depo vb. yerlerde, Dekoratif Kaplamalar
 CTP AYDINLATMA LEVHA AKSESUAR VE MAHYALARI
Darbelere, kimyasallara ve atmosferik koşullara dayanıklı, esnek ve CTP esaslı düz yapı malzemesidir. Kullanıldığı Alanlar: Çatı ve Cephe Kaplamaları, Fabrika, Park, Depo vb. yerlerde, Dekoratif Kaplamala
 CTP DAR OLUKLU AYDINLATMA LEVHALARI
  Darbelere, kimyasallara ve atmosferik koşullara dayanıklı, esnek ve CTP esaslı düz yapı malzemesidir. Kullanıldığı Alanlar: Çatı ve Cephe Kaplamaları, Fabrika, Park, Depo vb. yerlerde, Dekoratif Kaplamalar
 TRAPEZ ALÜMİNYUM LEVHALAR
  Alaşım : AA 3000 serisi Kalınlık : 0,30-1,00 mm Kondisyon : Standart üretim H18(tam sert) olarak yapılmasına karşın isteğe bağlı olarak farklı kondisyonlarda üretilebilir. Yüzey : Düz, gofrajlı, boyalı. Uzunluk : Max. 12.000 mm, Min. 1000 mm.
 OLUKLU ALÜMİNYUM ÇATI LEVHALARI
  Alaşım : AA 3000 serisi Kalınlık : 0,30-1,00 mm Kondisyon : Standart üretim H18(tam sert) olarak yapılmasına karşın isteğe bağlı olarak farklı kondisyonlarda üretilebilir. Yüzey : Düz, gofrajlı, boyalı. Uzunluk : Max. 12.000 mm, Min. 1000 mm.
 DÜZ ALÜMİNYUM LEVHALAR
  Alaşım : AA 3000 serisi Kalınlık : 0,30-1,00 mm Kondisyon : Standart üretim H18(tam sert) olarak yapılmasına karşın isteğe bağlı olarak farklı kondisyonlarda üretilebilir. Yüzey : Düz, gofrajlı, boyalı. Uzunluk : Max. 12.000 mm, Min. 1000 mm.
 SHINGLE
iberglas donatılı okside bitümden üretilen yeni Bardoline'ler üzeri çeşitli renklerde granüle mineral ile kaplıdır. Ortalama 10 kg/m2 ağırlığıyla hafif kaplamalar grubuna giren yeni Bardoline'ler, Üzerinde rahatça ve tahribat yapmadan yürünebilen bir malzemedir.
 POLİKARBON AYDINLATMA LEVHALARI
Hayallerinizi sınırlamayın! Polikarbonat malzeme istenilen formlara kolaylıkla uyum sağlayarak,tasarımlarınızın uygulanabilirliğini sağlar. Kullanım alanları:
 KÖŞELİ TİP PVC YAĞMUR OLUĞU VE EK PARÇALARI
KÖŞELİ TİP PVC YAĞMUR OLUĞU VE EK PARÇALARI
 YUVARLAK TİP YAĞMUR OLUĞU VE EK PARÇALARI
  YUVARLAK TİP YAĞMUR OLUĞU VE EK PARÇALARI
 TRAPEZ OLUKLU BOYALI SAC LEVHALAR
Çatılarınıza yepyeni bir kaplama örtüsü olan TRAPEZ Oluklu Boyalı Sac levhaların satış ve montaj hizmetini yapmaktayız. sağlam, uzun ömürlü, ekonomik ve üstelik çok pratik bir çatı örtüsüdür. Galvanize sac levhalara değişik hadve sayısı ve ölçüleri ile trapez oluk şekli verilmek suretiyle üretilen bu levhalar, hafiftir