Drenaj

DRENAJ  NEDİR...?

 

 

 

 

DRENAJ

Drenaj temellerde, konutları yüzeysel ve yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunmak amacı ile yapılan su ve nem yalıtımı yapabilen

özel bir uzmanlık işidir.

Genel bir ifade ile temellerdeki nem - su yalıtımı yeraltı yüzey ve sızıntı sularının yanı sıra kar ve buzun erimesinden oluşan

sulardan binayı korumak amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Konutların temelleri su yalıtımı katmanı oluşturulmadan tamamlanmışsa,

suya karşı koruma ancak perde duvarlarda yapılacak yalıtım katmanı ve binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla mümkün olacaktır.

Drenaj hattının tıkanmaması bu tip yalıtımlarda hayati önem taşımaktadır. 

Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı yapılırken,

iki kat membranla uygulama yapılması ve bu membranların polyester keçe taşıyıcılı olması tavsiye edilmektedir.

Su yalıtımının toprakla temas ettiği bölümlerde noktasal zedelenmeleri engellemek üzere

bir koruyucu tabaka oluşturulması gerekmekte ve aslında zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı işleminde,

yalıtımın ana prensibi olan drenajlı yalıtım uygulaması gerekmektedir.

Drenaj, yalıtım kaçakları oluşması halinde sızıntı sularını en aza indireceği gibi, uygulama sırasında da kuru bir yüzeyde çalışılmasını sağlamaktadır.

Ancak unutulmaması gereken bir gerçek de drenajın hiçbir zaman yalıtım yerine geçmeyeceğidir.

Her ne kadar drenaj işlemi modern malzemeler yardımıyla gerçekleştirilse de yalıtıma suyun ulaşma ihtimali bulunmaktadır. 

Temel su yalıtımı uygulamalarında drenaj  suyun basıncını düşürme görevini üstlenmektedir.

İÇ DRENAJ

Dış drenaj yapma imkanı bulunmayan durumlarda bodrum katında yapılan drenaj şeklidir.

Genellikle konutların merkezi yerinde bodrum döşemesi en az  2 m derinlikte ve 50x50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılmaktadır.

Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülmekte ve üzeri sac ya da beton bir kapakla kapatılmaktadır. 

Kuyu üzerine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilmektedir. 

Bir ucu suyun döküleceği yere bağlanan ve su motoruyla da bağlantılanan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilmekte ancak boru,

kuyu tabanından 15-20 cm yukarıda bırakılmakta ve ucuna da bir süzgeç takılmaktadır.

Zeminden sızan su bodrumun taban seviyesinden 40-50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde su pompası çalışmakta ve suyun dışarı atılması sağlamaktadır.

DIŞ DRENAJ

İç drenajdan farkı,

konut çevresinde temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 eğimli bir kanal açılmakta ve kanal tabanına

genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla döşenmektedirler.

Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılmaktadır.

Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılmakta ve kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla,

yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulmaktadır.

Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50x50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp,

bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılmakta, 

künkler bu rögalara bağlanmakta ve en düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb. yerlere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Drenaj da künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da kullanılmaktadır.

Çapları 10-20 cm, boyları da 100 m'ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercih edilirler.

Basit drenajlarda ise iri taş parçalarıyla, plaka taşlarla veya tuğlalarda da drenaj uygulaması yapılabilmektedir

 

 

 

 

 

 

DRENAJ UYGULAMASININ AŞAMALARI

Konut çevresinde bulunan ve çalışmayı engelleyebilecek ağaç vb. bitkiler sökülerek uygun başka bir yere dikilmesi sağlanır.

Kepçe veya el ile kazı işlerine başlanır.

 Ana logara uzaklığı ve uzaklığın eğimi gözden geçirilir.

 Açılacak tranşenin ortalama derinligi 1.7 m olmalıdır. Genişliği için serbest çalışılabilir.

 Kazı, temelin alt seviyesine kadar yapılır.

 Bina duvarları temizlenip yıkandıktan sonra kurumaya bırakılır.

 Fazla hafriyat döküm yerine gönderilir.

 Temel ve duvarların kuruması ile birlikte zeminde sıvı membran uygulamasına geçilir.

 PP3000 cam elyaflı ve keçeli  bir malzeme ile ısıtma yardımı yapılarak ek yerleri 20 -30 cm olacak şekilde üst üste getirilir ve mebran uygulaması yapılır.

100'lük drenflex drenaj borusunun temelin üstüne veya temel kirişi altına yastıklama tekniği ile döşenmesine başlanır.

 Drenflex borusu üzerine geotekstil malzemesi serilerek mıcır dolgusu yapılır.

Duvar su izolasyonu membranın zarar görmesini engellemek amacı ile subasman kotu ile drenfileks borusuna kadar drenaj levhası yerleştirilir.

 Bütün bu işlemlerden sonra bina tesisatlarına verdiğimiz bir zarar olur ise anında onarılır.

Açılan tranşenin doldurulmasına başlanır.

 Bina etrafına 50 - 80 cm genişliğinde tretuvar betonu yapılır.

 Tretuvar betonu üstüne oluklu karo taşı döşenir.

 Drenflex ve çatı inişleri ile yağmur suyu bacası bağlantılarının yapılmasına dikkat edilir.

 Bahçe ve konut girişi eski haline getirilir,  test işlemi ile birlikte projenin teslimi yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Hafriyat Aplikasyonu:

Arazi üzerine mimari projesine uygun olarak ve harita mühendisi tarafından getirilen koordinatlar eşliğinde hafriyat aplikasyonu yapılır

 

1

 

2- Hafriyat:

Aplikasyona göre hafriyat yapılır.

Bunun için zemine uygun iş makinaları seçilir.

Bu arazide 24 tonluk, kırıcılı ekskavatör kullanıldı.

 

2

 

3-Temel altı mıcır ve drenaj işleri:

Hafriyatı yapılmış zemin üzerindeki kaba toprak sıyrılarak mıcır ile tesviye yapılır.

Mıcır içinde drenaj için özel drenaj boruları döşenir. Drenaj borularının yeraltı sularını tahliye edebilmesi için eğimlerine dikkat edilir.

Bu işlemi düzgün yapabilmek için mıcır kalınlığının 18 cm den daha az olmaması gerekir

 

 

4

 

4- Mıcır tesviyesi ve temel altı grobeton:

Serilen mıcır tesviye edilir. Mıcırın etrafına nivo ile teraziye alınmış kalıplar yerleştirilerek grobeton dökümüne başlanır.

Grobeton kalınlığı 10 cm olmalıdır. Grobetonun drenaj borularını tıkamaması için drenaj borularının nasıl örtüldüğüne dikkat edin.

 

5

 

 

5- Radye temel altı izolasyon hazırlıkları:

Radye temel yapımı öncesinde, temel altı bohçalama yalıtımını yapabilemk ve temel yanlarının yalıtımı ile temel kalıbını aynı anda oluşturabilmek için temel sınırlarına tuğla ile kalıp/duvar örülür.

Bu duvarın ölçüleri radye temel sınırlarına göre tespit edilir. Yüksekliği de radye temel kalınlığından 5-6 cm yüksek olur.

Bu 5-6 cm fazlalık izolasyon koruma betonu için gereklidir. Bkz. 7. madde.

 

6

 

6- Temel altı bohçalama yalıtım ve koruma betonu:

Radye temel altında kalacak olan bohçalama yalıtımı membran türü yalıtım malzemesi ile yapılır ve üzerine 5 cm koruma betonu atılır.

Koruma betonu, radye temel imalatı sırasında demir döşenirken yalıtımın zedelenmesini önler.

 

7

 

 

7-Radye temel demirlerinin döşenmesi.

Statik projesine uygun biçimde temel demirleri döşenir.

Demir altı paspayları konur. Bu paspaylarının temelde 5 cm olması gerekir.

Demir aralarından, faraday kafesi sağlamak ve statik elektrik yükünü deşarj edebilmek için galvaniz şeritler geçirilir.

 

 

8

 

 

 

8- Temel betonu dökülmesi:

Statik projede belirlenen beton sınıfına göre getirilen beton,

betona su katmadan, gerekirse akışkanlaştırıcı ile takviye edilerek dökülür. betonun kalıba iyi yerleşmesi ve boşluk oluşturmaması için mutlaka vibratör kullanılmalıdır.

Vibratör işi bilinçli elemanlara teslim edilir ve döküm boyunca çalıştırılır.

 

9

 

 

9- Subasman perdelerinin imali:

Radye temel ile subasman kotu arasında imal edilecek olan subasman perdelerinin demir,

kalıp ve beton işleri tamamlanır.

10

 

 

10- Subasman perdelerinin kalıpları söküldükten sonraki görüntüsü

 

11

 

 

11- Dolgu ve sıkıştırma:

Subasman perdelerinin içinde kalan boşluğa uygun malzeme ile yapılan dolgular,

daha sonra boşluk yaratmaması için kompaktörlü sıkıştırma öncesinde suya doyurulması gerekir.

 

12

 

12- Kompaktörlü sıkıştırma:

Yaklaşık %20 nem oranına ulaşmış olan dolgunun kompaktörle sıkıştırılır.

 

 

13

 

 

13- Subasman kotu hasır demirli grobeton:

Sıkıştırılmış dolgu üzerine pis su tesisatı gibi altyapı imalatları tamamlandıktan sonra, mıcır serilir.

Bu mıcırın görevi, grobeton ile dolgu malzemesi arasında bir katman oluşturarak betonu ve hasır demiri korumaktır.

Serilen mıcır üzerine 8-12 cm kalınlığında (projede öngörülen sınıfta) beton dökülür.

Bu uygulamada dökülen beton sınıfı C25 dir.

Dolgu üzerine yapılan grobetonun kalitesiz olmasının, ilerde taban çökmesi gibi sıkıntılara yol açabileceği bilinmelidir.

 

14

 

 

14- Beton dökümüne hazırlanmış hasırlı grobeton.

 

15

 

 

15- Hasırlı grobeton dökümü:

Subasman perdelerinin bitiş kotunun ve üst kenarlarının düzgün olmasının önemi bu fotoğrafta anlaşılmaktadır.

Grobeton tesviyesinin kolaylığı ve doğruluğu için bu tür püf noktalarına önceden dikkat etmek gerekir.

Perdelerin kotunun grobeton kotundan aşağıda olması durumunda kolon filizlerinin arasında grobeton girmesi ve ilave bir katman oluşturması statik açıdan tehlikelidir.

 

16

 

 

   

Drenaj ne amaçla yapılır?


Cevap: İlk olarak ıslak ve göllenmiş arazilerde ve bununla birlikte tarımsal sulamaya yeni açılmış,

Özellikle sürekli su ile temas halinde bulunan yapılarda uygulanmaktadır.

Dolayısıyla arazilerde ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla yapılır.

Tarımsal Drenaj nedir?


Cevap: Bitkisel üretkenliği ve toprağın üretkenliğini arttırmak amacıyla, bitki kök gelişimini ve arazide uygulanacak

tarımsal işlemleri engelleyecek şekilde arazide bir üst toprak tabakası oluşturmak amacıyla arazideki

fazla suyun yüzey üstünde ve yüzey altından hızlı ve kontrollü bir şekilde arazi dışarısına atılması olayına tarımsal drenaj denir

Yer altı suyu: Geçirimsiz tabaka üzerinde bulunan, toprak gözeneklerinin tümünü su ile dolduran yerçekimi doğrultusunda hareket eden suya yer altı suyu denir.

Kılcal(Kapilar) su: Taban tabyası üzerinde toprak gözeneklerinin çok ince olduğu bölgede yer altı suyunun yükselmiş olması nedeniyle

topraktaki ince gözeneklerde tutulan sudur.

Perkolasyon suyu: Topraktaki iri gözeneklerin arasından sızan suyun 1-2 gün arasında yer eltı suyunun bulunduğu bölgeye erişir. Bu suya Perkolasyon suyu denilir.

Toprak nemi: İri toprak tanelerinde bulunan suyun yerçekimi doğrultusunda yer altı suyuna erişir.

Bunun yanında topraktaki 0.01 mm’den küçük toprak taneçiklerinde yer çekimine karşı tutulan su bulunur. Bu suya Toprak nemi denir.

Toprakta suyun hareket yasaları nelerdir.

1- Süreklilik yasası

2- Dorcy yasası

3-Dupuit-Forcheimer varsayımı

Fazla suyun arazideki olumsuz etkileri nelerdir?


*Arazi kullanımına etkisi


*Oksijen difüzyonuna etkisi


*Bitki kök gelişimine etkisi


*Topraktaki toksit madde oluşumuna etkisi


*Toprağın ısınmasına etkisi


*Topraktaki tuzlulaşmaya etkisi


*Çevreye etkisi

Drenaj sorunları nelerdir?


Arazi üzerindeki fazla suyun çok uzun süre içinde arazi yüzeyinde ve altında kalması durumunda çıkan sorunlardır.


A)Yüzey Drenaj Sorunları: Arazi yüzeyinde oluşan göllenme ve ıslaklık durumunda oluşan drenaj sorunudur.

Düşük eğimli ve taban arazilerde görülmektedir.


 A) Yüzey drenaj sorununa neden olan faktörler ?


* Yağış suları


* Yüzey altı ve Yüzey üstü akışlar


* Taşkınlar


* Sulama suyu


B)Yüzey Altı Drenaj Sorunları:

Toprak yüzeyinde göllenme ve herhangi bir drenaj sorunu olmamakla birlikte bitki kök bölgesinde

yer altı suyunun yükselmasi sonucu oluşan drenaj sorunudur.

 Yüzey altı drenaj sorununa neden olan faktörler:


* Yeraltı suyu?


* Birikinti su veya tünemiş su?


* Tutuk su?


Yatakların yatersiz kalmasının nedenleri nelerdir?


a) Yatakta yabancı ot gelişmesi ve birikmesi


b) Yatak tabanında sediment birikmesi


c) Yatak eğiminin küçük olması


d) Yatağın akış kesitinin küçük olması

Yatak Bakımı nedir?


Normal koşullarda akış kesitinin ve eğiminin yeterli olduğu bağzı durumlarda yatakat önemli derecede yabancı ot gelişmesi görülür.

Bu gelişme K’ hız katsayısında değişiklikler olamasına neden olur,

bu durumda su yatağının ortalama su taşıma kapasitesinin %7 oranda bir azalmaya neden olabilir.

Su yatağında otgelişimi olduğunda suyun akış hızını yavaşlatır, ve suyun taşkın debisinin üstüne çıkmasına neden olur.

Bu durumda su yatağının enine genişletilmesi çok masraflı olduğundan su yatağında temizleme (bakım) işleminin yapılması sağlanır.

Bunun yanında bağzı durumlarda akarsuyun hızının fazla olması nedeniyle geldiği yerden taşıdığı materyalleri eğimi düşük yerlere taşıyarak

buralarda birikmesine sediment oluşmasına neden olur. Bu durumdada yataktan geçen su taşkın debisini geçerek taşkınlara neden olur.

Yine bu durumdada yatağı mekanik aletlerle temizleme yoluna gidilir.

Akarsu düzenlemesi nedir? Çeşitleri nelerdir?


Cevap: Yatak taşkınlarının yatak bakımı ile olmadığı durumlarda akarsu yatağının yenidenb projelenmesi ön görülür.


İki şekilde düzenleme yapılır.


1) Enine kesitin düzenlenmesi
 2) Boyuna kesitin düzenlemesi

Enine kesitin düzenlenmesi nasıl olur?


Cevap: Yatak eğiminin yeterli olduğu, fakat yatağın enine kesitinin yetersiz olduğu durumlarda yapılır.

Yatağın boyunda hiç bir değişikliğe gidilmez, Ortalama debi ile taşkın debisi arasındaki fark fazla değil ise basit yatak yapılır.

Eğer ortalama debi ile taşkın debisi arasındaki fark büyük ise çift yataklı birleşik kesit projelenir.

Yatağın boyuna kesitinin düzenlenmesi nasıl yapılır?


Eğimi fazla olmayan bağzı yerlerde çökelti havacıkları oluşarak akarsuyun birden fazla olan kollara ayrılmasına neden olur.

Bu kollarda arazinin büyük bir bölümünü kaplarlar genelde derinliği fazla olmayan bu kollar,

su düzeneğinde yükselme olduğunda büyük bir arazinin sular altında kalmasına sebeb olurlar.

Bu durumda ilk olarak bu kolları ana su yatağından seddelerle ayırmamız gerekir ve ana yatağı boyuna düzenleyerek suyun buradan geçmesini sağlarız,

bu sırada ana yataktaki birikintiler temizlenir, şevler düzeltilir.

Ana yatak çok kıvrımlı ise yatak düzergağında ufak değişiklikler yapılır. Yatağın eğimi bir miktar arttırılır. Buralardan çıkarılan topraklarla seddelerle kapatılmış kollar doldurulur.

Şev eğimi: Kanal şevlerinde düşey uzaklığın yatay uzaklığa oranıdır. tgθ ile gösterilir.

Düzenlenmiş yataklarda şev eğimi toprağın bünyesine göre değişir. ( ;=1/n )
Hidrolik yarı çap: Akış kesit alanının ıslak çevreye oranıdır. R=A/U


Yüzey drenaj sistemlerinin projelenmesi nasıldır?


a) Ana drenaj kanalı
         b) Sekonder drenaj kanalı
       c) Tersiyer drenaj kanalı
              d) Tarla içi drenaj hendekler
i


İletim sistemlerinin planlanması nasıldır?


                a) Sekonder drenaj sistemlerinin planlanması
b) Ana drenaj kanalının planlanması
           c) Yüzey altı drenaj sisteminin planlanması
           

Borusuz yüzey altı drenaj sisteminin planlanması


Borulu
Açık kanallara


Dren grupları nelerdir?

 

a) Emici drenler

b) Toplayıcı drenler


c) Boşaltma drenleri Drenaj, herhangi bir yapıdan,

yapıya zarar verebilecek suyun doğal veya yapay yollarla

uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların bütünüdür.

Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir.

Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir.

Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişer) yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir.

Zemin daneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir.

Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşat yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

TEMEL SU YALITIMI;

* Blok çevresinde bulunan ve çalışmayı engelleyici ağaç vb gibi bitkiler sökülerek uygun bir yere dikilmesi sağlanacaktır.


* Kepçe veya el ile kazı işlerine başlanacaktır.


* Açılacak tranşenin ortalama derinligi 1.7mt, genişlik ise serbesttir.


* Kazı temel alt seviyesine kadar yapılacaktır.


* Bina duvarları temizlenip yıkandıktan sonra kurumaya bırakılacaktır.


* Fazla hafriyat döküm yerine gönderilecektir.


* Temel ve duvarlarda kuruma gerçekliştikten sonra zemine sıvı mebran uygulamasına geçilecektir.


* PP3000 Cam elyaflı ve keçeli bir malzeme ile ısıtma yardımı ile ek yerleri 20-30 cm üst üste gelecek şekilde membran uygulaması yapılacaktır.


* 100 Drenfileks drenaj borusu temel apartman üstüne veya temel kirişi alnına altına yastıklama atılmasına mütakiben döşenmesine başlanacaktır.


* Drenfileks borusu üzerine Geotekstil serilerek üzerine mıcır dolgusu yapılacaktır.


* Duvar su izolasyonu mebranın zarar görmesini engellemek amacı ile subasman kotu ile drenfileks borusu üzerine kadar koruma amaçlı drenaj levhası konulacaktır.


* Bütün bu işlemden sonra bina tesisatlarına verilen zarar olur ise anında onarılacaktır.


* Açılan tranşenin doldurulmasına başlanacaktır.


* Bina etrafına 50-80 cm genişlikte tretuvar betonu yapılcak.


* Drenfleks ve çatı inişleri yağmur suyu bacasına bağlantılarının yapılmasına dikkat edilecektir.


* Bahçe ve blok girişi eski haline uygun duruma getirilerek test işleminden sonra işin teslimi yapılacaktır.

 

YERALTI  SUYUNUN

MEYDANA

GELİŞİ

   Yer altı suyu, yağışlardan ve yerüstü sularından süzülerek yer altı formasyonunun boşluk ve çatlaklarında toplanmaktadır. Aşağıdaki şekilde yerüstü suyu, yağış ve yeraltı suyu arasındaki devir daim şekli gösterilmiştir.

   Yeraltı ve yer yüzeyindeki sular sürekli ilişki içerisinde bulunmaktadır. Şekilden de anlaşılacağı gibi yeraltı suyunun beslenmesi veya meydana gelmesi tabii ve suni su kaynaklarından süzülme ile olmaktadır. Süzülmenin hangi yollarla olabildiği aşağıda belirtilmiştir.

1. Tabii olanlar
   
    A. Yağmurdan,
    B. Eriyen kar ve buzlardan,
    C. Nehir, dere ve çay yatakları ile göl ve diğer tabii su noktalarından.

2. Suni olanlar:
   
    A. Yerüstü ve yeraltı inşa edilmiş su rezervuarlarından,
    B. Sulama sularından,
    C. Kuyuların yeraltı tabakalarını birbiriyle bağlanmasında.
 
Yağışlardan sonra yeryüzünden sızan su önce doymamış bölgeye gelir. Bu bölgede zeminin boşluklarında hava ve su birlikte bulunur.Sonra aşağıya doğru hareket eden su doymuş bölgeye ulaşır.Doymuş bölgenin üst yüzeyine yer altı su yüzeyi denir.

   Doymamış bölgede : Yeryüzünün hemen altındaki doymamış bölgede zemin danelerinin arasında ki boşlukların sadece bir kısmında su bulunur. Bu bölgenin derinliği çeşitli değerler alabilir.Bataklıklarda yer altı su yüzeyi zemin yüzeyine kadar çıkar doymamış bölge bulunmaz. Çok kurak bölgelerde ise doymamış bölge derinliği 300m'ye kadar çıkabilir.

   Doymuş bölgede :İnşaat mühendislerini özellikle ilgilendiren doymuş bölgedir.Eğer bölge doymuşsa inşaatı yapmadan önce yer altı suyunun drenajı gerekir.Boşlukları tamamen yer altı suyu ile dolmuş olan, bu suyu bir noktadan diğerine iletebilen ve böylece boşluklarında ki suyun dışarı çıkarılabilmesine imkan veren formasyonlara akifer (su taşıyan tabaka) denir.Bir jeolojik formasyonun akifer niteliğinde olması için zemindeki boşlukların oldukça çok olması gerekir.Böyle bir formasyon alt tarafından geçirimsiz yada çok az geçirimli bir tabakayla sınırlanmış olduğu için su aşağıya doğru hareketine devam edemez.Boşlukları tamamen doldurur.Böylece doymuş bölge meydana gelmiş olur.

   Akiferleri iki sınıfa ayırabiliriz:

   1. Serbest yüzeyli (sınırlanmış) akiferler : Bu gibi akiferlerde yeraltı suyunun üst sınırı yeraltı su yüzeyidir, bu yüzey boyunca doymuş bölge ile temas etmektedir. Serbest yüzeyli bir akiferin üst sınırı olan yer altı su yüzeyinin yeri akifere giren kuyulardaki statik su seviyesi (kuyudan su çekilmesi) ile belirlenir.

   2. Basınçlı akifer (artezyen sınırlanmış) akiferler: Bu tipten akiferler üst tarafından da geçirimsiz tabaka ile sınırlanmışlardır, atmosfer yüzeyiyle temas halinde olan serbest bir yüzeyleri yoktur. Bu bakımdan basınçlı akiferlerdeki akım borulardaki basınçlı akıma benzer. Bir basınçlı akifere giren kuyular, borulara takılan piyozemetrelere benzetilerek bu kuyulardaki statik su seviyesi piyozemetri yüzeyi denir.Akım basınçlı olduğundan piyozemetre yüzeyi, akiferin yukarısındadır.Aşağıdaki şekilde bir basınçlı (artezyen) akifere giren kuyulardaki su yüzeyinin belirlediği piyozemetre yüzeyi görülmektedir.

 

 

 

Şekil 01. Temel perde yalıtım uygulaması

1. Iç Sıva
2. Betonarme Perde Duvarı
3. Döşeme Kaplaması
4.
 Ş ap
5. FLOORMATE TR
6. Kat Su Yalıtimı
7. Kat Su Yalıtimı
8. Bitüm Astar
9. Düzeltme Betonu
10. Toprak
11. Drenaj Tabakası
12. STYROFOAM Levha
13. Kat Su Yalıtimı
14. Kat Su Yalıtimı
15. Bitüm Astar
16. D
üzeltme Sıvası

 
   Yeraltı suyunun beslenmesi ve kayıplar:

   Beslenme:

1. Yağışlardan sonra yeryüzünden sızan suyun doymamış bölge arazi kapasitesine eriştikten sonra daha derine sızması ile

2. Yeraltı su yüzeyinden yukarıda olan akarsu ve göllerden sızma ile

3. Sulama kanallarındaki suların sızması ile

4. Yerin derinliklerinden faylarla yukarıya çıkan su ile

5. Havadaki su buharının zemin üzerinde yoğunlaşmasıyla

   Kayıplar

1. Kılcal bölge bitkilerin köklerine kadar vardığında terleme ile

2. Kılcal bölge yeryüzüne yaklaştığında zeminden buharlaşma ile

3. Yeraltı su yüzeyinin yeryüzünü kesmesi halinde:

4. Akımın geniş bir alana yayılmasıyla yüzeyde birikme ve buharlaşma şeklinde

5. Bir akarsuyu besleyerek

6. Yeraltı suyunun küçük bir bölgede yeryüzüne çıkmasıyla

7. İnsanlar tarafından açılan kuyularla

   Bir havzadaki yeraltı suyu hareketi yeraltı suyu haritasında belirlenebilir.

 

TARIM  ARAZİLERİNDE  DOĞRU  DRENAJ  UYGULMASI

 

DRENAJ BORULARI, yeraltı ve yerüstünde oluşan zararlı suların bölgeden uzaklaştırılmasında kullanılan PVC-U (Yumuşatıcısız Polivinil Klörür) malzemeden imal edilen daire kesitli borulardır. Delikli ve Deliksiz olarak üretimi yapılmaktadır.Delikli Drenaj Boruları (Toplayıcı Borular), üzerindeki delikler vasıtasıyla suları toplayıp bölgeden uzaklaştırmakta, Deliksiz Drenaj Boruları (Tahliye Borular), Toplayıcı Borular yardımıyla toplanan suları drenaj kanalı,dere veya nehir gibi yerlere taşımakta kullanılırlar.
 
Kullanım Yerleri
 
Drenaj Boruları ;
 
- Tarım arazilerinde bulunan zararlı suların uzaklaştırılmasında, 

- Tabanında su bulunan binaların taban suyunun drenajında,

- İnşaat alanlarının temel drenajında, 

- Çamurlu, balçıklı vb.arazilerin ıslahında, 

- Karayolların banket drenajında kullanılmaktadır.
 
Birleştirme Yöntemleri: Manşonlu birleştirme yapılır.
Üretim Aralıkları: Q50 mm- Q250mm
Üretim Standardı: TS 9128..

UYGULAMA DETAYI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 YERALTI SUYU AKIMI

   Akiferin taneleri arasındaki küçük, düzensiz, birbirleriyle ilişkili boşluklarda yeraltı suyu yerçekimi etkisiyle hareket eder. Yeraltı suyu akımı suyun enerjisinin yüksek olduğu yerden alçak olduğu yerlere doğrudur.Sürtünme ile meydana gelen enerji kayıplarının büyük olması yüzünden bu hareket genellikle çok yavaştır, suyun hızı günde birkaç metre ile yılda birkaç metre arasında değişir.Bu nedenle yeraltı suyu akımı hemen her zaman düzenlidir, ancak çok büyük boşluklar zeminlerde ve kuyu yüzeylerinin yakınında türbülanslı hareket görülebilir.


 

 

 

 

 

 

DRENAJ  MALZEMELERİ  

NELERDİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİNA İÇİ  DRENAJ  POMPALARI