Kentsel Dönüşümde Yalıtımın Önemi

Türkiye’nin büyük bir bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önderliğinde kentsel dönüşüm hareketi başlatıldı.
Bu hareketin altındaki asıl neden eski deprem yönetmenliklere göre yapılmış yapılarla birlikte, gecekondu tipi yapıların yıkılarak o bölgelere imara yönetmenliklere uygun, çevreci ve güvenli yapılar inşa etmektir.

1999 depreminden sonra İstanbul Belediyesinin yaptığı araştırmalarda yapıların %76′sının korozyondan hasar gördüğü tespit edilmiştir. Demir donatıdaki korozyon hasarını kısaca demirin paslanarak kesitinin küçülmesi şeklinde özetleyebiliriz. Demir kesitinin küçülmesi betonarme yapıya gelecek olan yatay yüklerin ve çekme kuvvetlerinin karşılanamaması demektir. Buda deprem anında yapı güvenliğini tehdit etmektedir. Oluşan pas, su ile birleşerek hacimce genişlediğinde beton yapıda yeni çatlaklara veya betondaki pas paylarının dökülmesine neden olmaktadır. Açıkta kalan donatı veya çatlaklardan giren su bu kısır döngüyü daha da hızlandırmaktadır.

Korozyonu önlemenin tek bir çözüm yolu bulunmaktadır. Yapının temel tabanından, çatısının mahyasına kadar tüm dış kabuğun uygun malzemeler ile su ve ısı yalıtımını kesintisiz olarak yapmaktır. Ayrıca yapı içindeki ıslak mekanlarda da gereklisu yalıtımlarının yapılmasıdır. 2000′li yıllardan önce yapılan birçok yapıda dış kabuk üzerinde tekniğine uygun yapılmış su ve ısı yalıtımı olmadığından bu yapılarında güvenirliliği tartışmalıdır.

Bu gün halen yapılmakta olan birçok yapının temel yalıtımlarında teknik yeterlilik yerine ekonomik ve yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Bu görüş dış duvarların mantolanmasında ve çatıların su ve ısı yalıtımlarının yapımında da devam etmektedir.

Kentsel dönüşümü eğer dönüm noktası olarak kabul edeceksek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının acilen su yalıtım yönetmeliğiniyayınlaması gerekmektedir. Bu yönetmelik içinde yer alacak olan malzeme ve uygulama standartlarını birçoğu hazır haldedir. TS EN 13707 Çatılarda kullanılan bitümlü örtüler, TS EN 13969 temellerde kullanılan bitümlü örtüler, TS EN 13956 Çatılarda kullanılan sentetik örtüler, TS EN 13967 Temellerde kullanılan sentetik örtüler, TS EN15814 Su sızdırmazlığı için polimer modifyeli bitümlü kalın kaplamalar, TS103 Bitüm solüsyonları ve TS113 Bitüm emülsiyonları ürün standartları yanında TS 11758-2 Polimer bitümlü örtülerde uygulama kural standardı, TS 825 Isı Yalıtımı Hesap metodu standartları yayınlanmıştır. Bayındırlık Birim Fiyat Analiz ve Pozlarında bu ürünler ve uygulamalar 2013 yılı içinde de yayınlanmıştır.

Eksik olan Sentetik Örtüler ve Sürme Malzemeler uygulama kural standardı üzerinde de İzoder’deki çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Su Yalıtım Yönetmeliği içinde yer alması gereken en önemli husus yapının neresinde hangi su ve ısı yalıtım malzemelerinin kullanılacağıdır. Örneğin basınçlı su bulunan temel yalıtımlarında örtü tipi malzemeler kullanılmasını öngörürken neme karşı 4m derinliği olan temel yalıtımlarında bitüm esaslı sürme malzemeler veya örtü tipi malzemeler kullanılabilir şeklinde kesin kurallar koyması gerekmektedir. Aksi takdirde Kentsel Dönüşüm modern görünümlü, güvensiz yapıların inşa edildiği bir süreçten öteye gidemeyecektir.